DentSoft

DentSoft, DentGroup’un kendi ihtiyaç ve sistemi doğrultusunda hazırlanan bir yazılım programıdır. Tüm online hasta kayıt, randevu takip, muhasebe, stok tutulması, iletişim, arşiv, hasta memnuniyeti, istatiksel değerlendirme ve analiz sistemlerini içinde barındıran bütüncül bir sistemdir.

DentGroup standartlarının yazılı olduğu DentBook da bu yazılıma entegredir.

Bu program aracılığı ile kliniklerde çalınacak müzikler dahi DG FM aracılığı ile dijital ortamda tek bir merkezden yönetilmektedir.
DentSoft sayesinde insan hatasından dolayı oluşulabilecek olan tüm ölçüm ve hesap hatalarının minimuma indirgenmesi ve tüm kliniklerdeki hizmet standartının aynı kalitede tutulması sağlanmaktadır.